Vragen

u bent hier | home | vragen | vragen


Bouwbesluit vraag?

De helpdesk bouwregelgeving beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van het Bouwbesluit. Of het nu gaat om vragen van algemene aard of projectgebonden. U kunt hier terecht met al uw vragen over het Bouwbesluit. Na indiening wordt uw vraag in behandeling genomen en ontvangt u een betrouwbaar advies binnen enkele dagen. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Bij specifieke projectgebonden vraagstukken, nemen wij eerst contact met u op voor nadere informatie. Stuur uw vraag, eventueel aangevuld met bijlage, naar: helpdesk@onlinebouwbesluit.nl. Indien nodig zullen wij om aanvullende informatie vragen voor beantwoording van de vraag.
Deze helpdesk wordt u aangeboden door Nex2usNieuwe vragen>> Meer vragen over het bouwbesluit


Vragen via de Rijksoverheid


Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften
De Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften adviseert burgers, ondernemers en overheden over hoe de voorschriften voor brandveilig-heid moeten worden uitgevoerd. De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Burgers, ondernemers en overheden kunnen de commissie om advies vragen als: Er verschil van inzicht is over de toepassing van voorschriften voor brand-veiligheid tussen de aanvrager van een vergunning voor bouwen of brand-veilig gebruik en de gemeente of provincie. Dit geldt ook voor verschillen van inzicht bij een melding brandveilig gebruik of een handhavingsbesluit. Aanvrager en gemeente of provincie al hebben overlegd over een oplos-sing en hun standpunten hebben onderbouwd. De commissie kan over de-ze standpunten beschikken. De gekozen oplossing voldoende is gedocumenteerd om beoordeeld te kunnen worden door de commissie.
U kunt advies aanvragen via dit formulier.
 
Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik
De Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van de Woningwet, het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit, de regels rondom bouwvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen uit de Wabo.
Ga hier naar de helpdesk

Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb