Kennis

u bent hier | kennis | uitleg

Wat is het Bouwbesluit?
Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bestaande en nieuwe bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Op 1 januari 2003 is het Bouwbesluit inwerking getreden (Bouwbesluit 2003). Naar verwachting zal op 1 juli 2012 of op 1 april 2012 het Bouwbesluit 2012 inwerkingtreden.Thema's
daglicht
gebruiksfuncties
gebruiksoppervlakte
verblijfsgebied
verblijfsruimte
spuiventilatie
thermische isolatie
ventilatiebalans
ventilatie eisen woning
ventilatie berekening garage
toiletruimte
 
badruimte
meterruimte
ruimtebenaming
verkeersruimte
vloerafscheidingen
 

 

Vragen over het Bouwbesluit

AlgemeenVeiligheid


Gezondheid


Bruikbaarheid
Energiezuindigheid
Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb