Publicaties

Kennispublicatie Materialen en brandveiligheid

12 januari 2015 - Infopunt Veiligheid

 

Samen met ingenieursbureau DGMR heeft Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV, een kennispublicatie ontwikkeld over materialen en brandveiligheid. Deze is bestemd voor architecten, aannemers, gebouweigenaren, gemeenten (Bouw- en Woningtoezicht), medewerkers van de brandweer, regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), adviseurs, gebruikers en studenten aan bouwkundige opleidingen.

Duidelijkheid over risico's van materialen
Ontwerpers en gebruikers van gebouwen zijn zich niet altijd bewust van de effecten van materiaalkeuze op de brandveiligheid. Wat op het eerste gezicht een veilige wandbekleding lijkt kan soms onvoorspelbaar brandgedrag vertonen. Ook de toepassing van niet-traditionele bouwmaterialen in bijvoorbeeld gevels of bij de inrichting kan soms leiden tot grotere risico’s bij ontvluchting en/of een snelle ontwikkeling van brand.
Naast bouwkundige aspecten spelen ook de inrichting en aankleding van het gebouw een belangrijke rol bij brandveiligheid. Een gebouw van onbrandbare bouwmaterialen met brandveilige aankleding of versiering kan toch brandbare materialen bevatten, bijvoorbeeld door de inrichting of in opslag.
De wet- en regelgeving is niet altijd even duidelijk als het gaat om materiaaltoepassing. Dit bevordert het bewustzijn met betrekking tot de risico’s van toegepaste materialen in het algemeen niet en het leidt in de praktijk vaak tot discussie.

In deze publicatie wordt onder meer uitgelegd hoe materialen en brandveiligheid zich tot elkaar verhouden en waarop je bij toepassing van bepaalde materialen moet letten bij het ontwerpen en gebruiken van een gebouw. Hierbij wordt onder andere ingegaan op begrippen, klassenindeling, beproevingsmethoden en toepassingsgebieden.

Download de kennispublicatie 'Materialen en brandveiligheid' >>

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb