Publicaties

Praktijkrichtlijn Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages

4 december 2014 - VEBON

 

De praktijkrichtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’ beoogt invulling te geven aan een behoefte die zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat de concept praktijkrichtlijn van Brandweer Nederland is ingetrokken. Vanuit een visie op brandveiligheid voor parkeergarages werkt VEBON aan maatregelenpakketten voor verschillende soorten parkeergarages. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste stand van de techniek en leerpunten uit branden in parkeergarages uit het recente verleden.

Download de praktijkrichtlijn hier.

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb