Publicaties

Presentaties Nationale AsbestFeitenCongres

2 oktober 2014 - Asbest Search

 

Ze hebben één gezamenlijk doel, de 500 asbestprofessionals die zich op 29 september verzamelden voor het Nationale AsbestFeitenCongres. Een veilige en gezonde leefomgeving creëren. In de Jaarbeurs kwamen ze samen voor een middag luisteren, bijpraten en kennis delen over asbest. En voor veel “antwoorden uit de markt”: het thema van de dag.

Dagvoorzitter en Search-oprichter Anne-Marie Rakhorst opent de middag met een terugblik op 20 jaar asbest. ‘Het asbestverbod is nog steeds actueel. We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt en er is ook nog heel wat werk te verzetten. Het vak vraagt om kennis van de techniek, maar vooral ook om veel passie en samenwerking. De antwoorden en oplossingen liggen soms voor het oprapen, als we goed naar elkaar luisteren.’

Omwenteling in de sector gaande’
Het woord is vervolgens aan Marga Zuurbier, de “leading lady” van de Inspectie SZW. Drie jaar na haar eerste optreden op het congres, keert ze terug. ‘Na 3 jaar zijn er spannende én positieve ontwikkelingen op het gebied van veilig werken met asbest.’ Zo vertelt Zuurbier over de intensievere aanpak van de inspectie. Sinds enkele jaren is de druk op de sector opgevoerd, onder andere door de inzet van een speciaal team en het zwaardere instrumentarium dat zij kunnen gebruiken. ‘En dat helpt,’ aldus Zuurbier ‘In één jaar tijd is de naleving van gecertificeerde bedrijven met 13% verbeterd. Dat is veel; dat maken we in andere sectoren niet mee. Ik hoop en verwacht dat deze trend zo doorzet en dat we de mentaliteit opbrengen om veilig en gezond te werken.’

Heden, verleden en toekomst van de markt

Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search Laboratorium, Opleidingen en Consultancy, neemt de aanwezigen mee in verleden, heden en toekomst. ‘In 20 jaar is er ongelofelijk veel gebeurd. In 1993 was in 85% van de gebouwen en installaties nog asbest aanwezig, dat is teruggebracht naar 73%. Aan de ene kant staat dit verschil van 12% voor een hoog tonnage dat is verwijderd. Aan de andere kant laat het zien wat we nog te doen hebben.’ Waltman vertelt hoe de markt zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en schetst de vraagstukken die op het gebied van wet- en regelgeving op dit moment ingevuld worden. ‘Met name als het gaat om de te verlagen grenswaarde voor amfibool asbest ligt er nog een belangrijke opgave voor de markt om die met nieuwe methoden en technieken werkbaar te maken.’

Omgaan met “waanzin van de dag”
Welke dilemma’s heb je in de bestuurskamers als je bezit voor 80% uit woningen van voor ’94 bestaat? Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis, vertelt open over het asbestvraagstuk waar de woningcorporatie twee jaar geleden mee te maken kreeg. ‘Er werd een hoop asbest geconstateerd op een relatief klein aantal woningen in ons bezit. Wat je dan als corporatie overkomt, dat is best wel waanzin.’ De gebeurtenissen waren reden voor de corporatie om het asbestbeleid onder de loep te nemen en aan te scherpen. Dat brengt wel een aantal belangrijke technische en maatschappelijke dilemma’s naar voren, schetst Leushuis: ‘Ga je voor “asbestveilig” of “asbestvrij”? Daar hangt nog wel een ander kostenplaatje aan.’ De bestuurder benadrukt hoe belangrijk de stem van de opdrachtgever is: ‘Ik denk dat opdrachtgevers zich meer moeten mengen in het asbestdeskundigendebat.’

Commercie geen reden voor onveilig werken
‘Het gaat om de gezondheid van onze werknemers,’ aldus Titia Siertsema, voorzitter van UNETO- VNI. ‘Vroeger hebben wij asbest als branche nog wel eens onderschat. Inmiddels wordt asbest als topprioriteit erkend.’ Siertsema legt uit welke boodschap de achterban meekrijgt: niet beginnen aan een klus als er geen duidelijkheid is over asbest. ‘Commercie mag nooit de reden zijn om onveilig te werken.’ De voorzitter van de brancheorganisatie wijst hierbij op de gedeelde verantwoordelijkheid van haar branche en de opdrachtgevers. En roept op om goede afspraken met elkaar te maken.

Focus op de ‘bad guys’
Herbert Dekkers en Nico Hulsman spreken namens Milieudienst IJmond over de omgevingsdiensten en het toezicht dat zij houden op asbest. Dekkers geeft aan dat er sinds de overdracht van milieuhandhaving van gemeente naar de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) tot nu toe nog geen sprake is van uniformiteit op het gebied van asbest. ‘Bij meer dan de helft van de omgevingsdiensten zit asbest nog niet in de portefeuille.’ Nico Hulsman neemt het stokje van hem over. Hij is een van de acht BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in de regio IJmond. Hij legt uit hoe zijn dienst, mét asbest in het basispakket, zich focust op de bad guys. En benadrukt hoe belangrijk de nauwe samenwerking tussen de verschillende toezichthouders is.

3 jaar antwoorden uit de markt
Traditiegetrouw aan Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau, de eer om het programma af te sluiten. Aan de hand van drie stellingen bespreekt hij de uitkomsten van de Nationale AsbestEnquête, die onder woningcorporaties, maatschappelijk vastgoed, industrie, saneerders en gemeentelijke handhavers is uitgevoerd. Daarbij spreekt hij ook de wens uit om de regels van het spel even niet verder aan te passen. ‘Laten we de komende jaren even niets wijzigen aan wetgeving, en tot optimalisatie van bestaande processen en werkwijzen komen. Dat zeg ik omdat ik positieve ontwikkelingen zie. Ik zie saneerders met nieuwe technieken aan de gang gaan, er komen nieuwe samenwerkingsvormen. De markt is in beweging. En die koplopers moet je ook de gelegenheid geven om de investeringen die ze nu doen terug te verdienen.’

Vraag en Antwoord
Zowel voor als na de pauze is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Van die gelegenheid wordt volop gebruik gemaakt. Niet alleen om vragen te stellen, maar soms ook om oplossingen aan te dragen. Zo wordt het idee geopperd ketelmonteurs te ‘bewapenen’ met informatie voor bewoners van de huizen waar zij langsgaan. Het levert inzicht op in de praktijkdilemma’s en soms ook direct antwoorden. 

Branche in beweging?
De heren van Del Boca Vista sluiten de dag met een dikke knipoog af. Door de asbestbranche letterlijk in beweging te zetten en de presentaties te onderwerpen aan een uitvoerige samenvatting. Na een speciaal ‘slotlied’ is het tijd voor de aanwezigen om nog even na te praten tijdens de borrel.

Benieuwd naar de presentaties van de dag? Deze vindt u hier.

Door Asbest Search

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb