Publicaties

Handreiking slopen versie 1.6

6 juni 2014 - Verenging BWT Nederland

 

Deze handreiking wijst in de eerste plaats degenen de weg die namens het bevoegd gezag uitvoering geven aan voorlichting, toetsing, toezicht en handhaving op het gebied van slopen en het verwijderen van asbest. Onder uitvoerige verwijzing naar de wet- en regelgeving gaat de handreiking vooral in op de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit, die m.i.v. 1 april 2012 de plaats inneemt van de sloopvergunning op grond van de gemeentelijke bouwverordening. Hoewel het woord melding iets anders doet vermoeden gaat het in veel gevallen om dezelfde werkzaamheden die nodig zijn om een echte melding te doen (door degene die iets wil slopen) en deze te beoordelen en toe te zien op de uitvoering.

De bijlagen 7, 8 en 9 hebben betrekking op ons integraal Toezichtprotocol iTP. Dit kunt u vinden via www.toezichtprotocol.nu. Wanneer vanwege gebruikservaringen of wijzigingen in de wet- en regelgeving een nieuwe versie van de handreiking of afzonderlijke bijlagen verschijnt, krijgt de3ze versie een nieuw nummer en volgt een bericht op BWTinfo. U kunt alle documenten downloaden, maar let daarbij wel op toepassing van de juiste versie. De handreiking verschijnt alleen digitaal en de versie is vermeld op de cover en in de voetregel, m.i.v. 5 juni 2014: is versie 1.6 de actuele versie. In deze versie zijn een aantal correcties doorgevoerd ten opzichte van de versie 1.2 van maart 2012, 1.3 van 1 mei 2012, 1.4 van 2 augustus 2012 en 1.5 van 28 mei 2013.  U vindt de documenten hier:

Handreiking Slopen versie 1.6: klik hier

Bijlage 10: klik hier

Door Verenging BWT Nederland

Gerelateerde info:

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb