Publicaties

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop versie 1.4

6 juni 2014 - Verenging BWT Nederland

 

Wat staat u als handhaver te doen wanneer u wordt geconfronteerd met sloopwerk, waarvoor geen vergunning is aangevraagd en verleend, en waarbij mogelijk asbest kan zijn vrijgekomen? Om mens en milieu (inclusief de sloper en u als handhaver zelf!) te beschermen tegen dit mogelijke gevaar biedt deze handreiking houvast door een systematisch overzicht van alle stappen en rollen.

De actuele versie geplaatst op 5 juni 2014 is versie 1.4, geheel in overeenstemming met het Bouwbesluit en de daarbij behorende veranderingen ten aanzien van sloop en asbestverwijdering. Gedeeltelijk kan ook bijlage 10, controlelijst BWT, bij de hiervoor genoemde Handreiking Slopen van pas komen bij illegale sloop. Deze is afzonderlijk te downloaden via deze link. De Handreiking Handhaving illegale sloop zelf vindt u hier.

Door Verenging BWT Nederland

Gerelateerde info:

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb