Publicaties

Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012

1 mei 2014 - Rijksoverheid

 

Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken in de praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere toelichting op de voorschriften. In deze brochure is die nadere toelichting gegeven.

De brochure richt zich op de direct werkende voorschriften uit hoofdstuk 6 van Bouwbesluit 2012 en niet op maatwerkvoorschriften uit de Wabo.

Deze brochure heeft inhoudelijk raakvlakken met de volgende brochures:

Download hier het infoblad

Gerelateerde info:

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb