Publicaties

Veiligheidsplan, Bouwbesluit 2012 wijziging 1 april 2014

14 april 2014 - Verenging BWT Nederland / gemeente Den Haag

 

Het doel van een veiligheidsplan is het vooraf inzichtelijk maken of een beoogd initiatief veilig en verantwoord in zijn relatie tot de directe omgeving en openbare ruimte gerealiseerd kan worden.

U als initiatiefnemer dient ervoor te zorgen dat direct buiten het bouw- en of sloopterrein de veiligheid, in relatie tot uw voornemen, is geregeld en gewaarborgd. Uw aannemer heeft op basis van ARBO-wetgeving de plicht om de veiligheid op het bouw- en of sloopterrein te waarborgen.

In een veiligheidsplan moet u aangeven hoe u de veiligheid van de openbare ruimte, belendende en of onderliggende percelen tijdens de bouw en of sloop zal garanderen en waarborgen.

Daarbij geldt altijd het uitgangspunt dat het draaien met lasten boven of in de directe nabijheid van derden nooit is toegestaan tenzij middels berekening constructief is onderbouwd dat een en ander in die specifieke situatie wel verantwoord, lees ‘zonder risico voor derden’ kan worden uitgevoerd.

Download: Veiligheidsplan, BB 2012 wijziging 1 april 2014

Door Vereniging BWT Nederland

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb