Publicaties

Rapport toegankelijk,bezoekbaar,aanpasbaar. Effecten van eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit

9 april 2014 - Rijksoverheid

 

RIGO heeft begin 2013 een onderzoek afgerond naar de kosten en baten van extra eisen aan toegankelijkheid zoals door de CG-raad was voorgesteld. De uitkomst van deze analyse was sterk negatief: de kosten zouden aanzienlijk hoger uitvallen dan de mogelijke baten. Dit gold sterker voor verbouw dan voor nieuwbouw.

In vervolg hierop is nagegaan wat het resultaat zou zijn in kosten en baten voor enkele meer gerichte delen van dit eisenpakket bij nieuwbouw van gebouwen. Dit richt zich op de nieuwbouw van appartementen (toegankelijkheidseisen), op publiek toegankelijke delen van gebouwen (bezoekbaarheid) en op het principe van vrije indeelbaarheid van gebouwen (eisen aan de aanpasbaarheid).

De toegankelijkheid van gebouwen is van belang voor gebruikers en bezoekers. Dat spreekt voor zich. Voor mensen met beperkingen vergt dit extra aandacht. Door regelgeving wordt een minimum aan toegankelijkheid geborgd. De vraag in dit onderzoek is of dit mogelijk kan worden verhoogd, als de baten daarvan opwegen tegen eventuele extra kosten.

Download hier het rapport: Toegankelijk, bezoekbaar, aanpasbaar. Effecten van eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit

Gerelateerde info:


 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb