Publicaties

Adviesrapport over de veranderende rollen Bouwbesluittoetsing en Bouwtoezicht gemeente Eindhoven

10 februari 2014 - Vereniging BWT Nederland

 

De gemeente Eindhoven kan als koploper worden gezien als het gaat om onderzoek naar de uitvoering van Private Kwaliteitsborging en de nieuwe toekomstige rol van het Bouw- en Woningtoezicht.

In 2013 is een onderzoek uitgevoerd waarin een advies is gegeven aan het gemeentebestuur over de veranderende rollen van Bouwbesluittoetsing en Bouwtoezicht.
Al vooruitlopend op het wettelijk implementeren van Private kwaliteitsborging wil de gemeente Eindhoven het verlenen van, en het toezicht houden op vergunningen anders aanpakken. Het voornaamste doel van het gemeentebestuur is het beperken van de sturende rol van de overheid, en meer ruimte overlaten aan burgers en bedrijven.

De centrale vraag die het bestuur van de gemeente Eindhoven met dit onderzoek beantwoord wilde zien was: Draagt private kwaliteitsborging van de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop voldoende bij aan de doelstellingen uit het Raadsprogramma/Collegeakkoord "Werken aan morgen" met als doel:
- Vermindering van de regeldruk en administratieve lasten
- Een efficiƫnte gemeentelijke organisatie
- Optimale kostendekkendheid en
- Verbeterde dienstverlening

In het rapport zijn de diverse aspecten waar het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht mee te maken gaat krijgen om te komen tot een stelsel van private kwaliteitsborging beschreven. Het is dan ook  een document waar ook alle andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Met name het onderdeel dat de financiering van het Bouw- en Woningtoezicht beschrijft laat zien dat ook na de komst van de private kwaliteitsboring er nog veel taken bij de gemeente blijven, en dat deze in ieder geval niet kunnen blijven worden gefinancierd volgens de huidige legessystematiek. Daarnaast laat het rapport zien dat de echte winst op het gebied van vermindering regeldruk en administratieve lasten en het verbeteren van de dienstverlening niet zitten in het overdragen van de Bouwbesluittoets naar de markt, maar meer in het verbeteren van de interne processen op de achterblijvende taken.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Door Vereniging BWT Nederland

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb