Publicaties

Onderzoek: Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren

2 november 2013 - AgentschapNL

 

Dit rapport presenteert de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek naar de overwegingen van bewoners om werk te maken van energiebesparing. Doel van het onderzoek is het valideren van de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek „Customer Journey Blok voor Blok ‟ d.d. december 2012.

Conclusies
De kwantitatieve resultaten bevestigen de meeste bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek, deze worden echter op sommige puntengenuanceerd. De belangrijkste uitkomsten:

  • „Comfortabel wonen‟ en „kosten besparen‟ zijn de belangrijkste drijfveren om energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren. Men is positief verrast door het verhoogde wooncomfort en de lagere energierekening. Meer dan de helft (67%) van deze groep zou energiebesparende maatregelen aanbevelen aan anderen.
  • De belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen is het feit dat het huis al geïsoleerd is.
  • Het resultaat van energiebesparende maatregelen komt overeen met de verwachtingen die men vooraf had: het wooncomfort is toegenomen, de energierekening is lager geworden. Voor een zeer klein deel geldt dan men onvoldoende (financieel) effect heeft ervaren.
  • Een ruime meerderheid (82%) van de respondenten die maatregelen heeft uitgevoerd, staat ervoor open om in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen te nemen. De belangrijkste reden is kosten besparen.
  • De energieleverancier en overheid worden vanwege hun deskundigheid en ervaring als meest „logische‟ partijen gezien om te informeren over maatregelen.
  • Een warmtefoto en inzicht in het eigen verbruik ten opzichte van de buren zijn interessante middelen die de nieuwsgierigheid opwekken.
  • Bij het selecteren van een aannemer is deskundigheid belangrijker dan prijs. De meerderheid van alle respondenten kiest het liefst zelf een aannemer.
  • Om deel te nemen aan een buurtaanpak is het behoud van keuzevrijheid cruciaal.
  • Meer dan de helft van alle respondenten wil graag zelfstandig te werk gaan bij het uitvoeren van maatregelen; men zegt geen hulp nodig te hebben van een organisatie.

Download:

Rapportage kwalitatief onderzoek - BZK mei 2013 PDF document | 945,02 KB
Rapportage kwantitatief onderzoek - BZK mei 2013 PDF document | 1,29 MB

Door AgenschapNL

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb