Publicaties

Rapport De uitdaging. De asbestproblematiek is veel groter dan gedacht.

31 oktober 2013 - RIR Nederland

 

In 2004 kopte Trouw als samenvattende conclusie van de studiedag 'Leven met asbest': "De vezeljacht schiet door".
Op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde congres werd gezamenlijk geconstateerd dat Nederland doorschiet bij het bestrijden van asbest, dat de gecontroleerde verwijdering onnodig miljarden zou gaan kosten, onwerkbaar is, maar vooral ook vanuit gezondheidsoogpunt vaak volstrekt onnodig zou zijn. Het werd tijd voor een genuanceerde aanpak.

We zijn nu bijna 10 jaar verder. Hoe staat Nederland er heden ten dage voor?
Is de huidige gedachte nog steeds dat Nederland "asbestvezelvrij" moet zijn?
Wat is er van terechtgekomen om de aanpak van "het asbestprobleem" meer risicogericht te maken?
Of zijn we nog verder doorgeslagen in de "vezelangst"?

Voor u ligt het studierapport " De uitdaging - De asbestproblematiek is veel groter dan gedacht."

Dit rapport is geschreven met inbreng van en door diverse personen die werkzaam zijn in de verschillende takken van de asbest keten, zoals inventarisatie, verwijdering, certificering, toezicht, contra- expertise en met ruime ervaring in beoordelingen, risicobeoordelingen, eindbeoordelingen, metingen, analyses, accreditatie en research.

ing. G. Lensink B.Sc.
DGA

RIR Nederland B.V.

Download het rapport op de website van RIR

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb