Publicaties

Duurzaam transformeren is wel degelijk mogelijk

30 oktober 2013 - AgentschapNL

 

Nog nooit was de leegstand van kantoorgebouwen zo groot. Zestien procent van de kantooroppervlakte in Nederland staat te koop of te huur. En de verwachting is dat de vraag naar kantoren door het Nieuwe Werken verder zal afnemen. De vraag waar veel partijen mee worden geconfronteerd is: hoe kunnen we succesvol een nieuwe én duurzame invulling te geven aan leegstaande vierkante meters?

Het rapport ‘Duurzame transformatie van kantoren naar woningen’ geeft inzicht in die vraag. In opdracht van BZK en Agentschap NL onderzocht Arcadis de succes- en knelfactoren bij kantoortransformaties. Hergebruik is op zichzelf al duurzaam. Maar transformatie biedt meer duurzaamheidskansen.

Energie en milieu

Behalve besparingen op grondstoffen, bieden kantoorpanden vaak de mogelijkheid om tegen beperkte meerkosten ambities op het terrein van energie en milieu gestalte te geven. Tel daarbij op dat hergebruik de leefbaarheid van de omgeving ten goede komt, en het is duidelijk dat bij kantoortransformatie duurzaamheid in al haar facetten tot haar recht kan komen.

Duurzaamheid kost geld

Het verwezenlijken van duurzaamheidsambities brengt echter kosten met zich mee. En daar wringt de schoen soms. Initiators en projectontwikkelaars rekenen met terugverdienmodellen. Weliswaar zien zij duurzaamheid als een kans, maar de doelstellingen op dat gebied komen vaak op de tweede plaats.

Toch veel mogelijkheden

Toch blijkt uit het rapport dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om kostenefficiëntie en duurzaamheid te verenigen. Zeker nu de markt en eindgebruikers hierom vragen. Het onderzoek van Arcadis presenteert aan de hand van projecten een aantal mogelijkheden en laat zien waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt op het terrein van energie, materialen, water en gezondheid.

Meer informatie

Neem contact op met veronique.aggenbach@agentschapnl.nl of ivo.latuperisa@agentschapnl.nl.

Download: 

Door AgentschapNL

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb