Publicaties

Nieuwe brochure energiezuiniger maken van scholen (frisse scholen)

30 oktober 2013 - Rijksoverheid

 

De meeste scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben een matig binnenklimaat en een hoog energiegebruik. Zij voldoen niet aan de eisen van het Programma van Eisen Frisse Scholen. Veel gemeenten en schoolbesturen zijn de afgelopen jaren hiermee aan de slag gegaan en zijn er in de praktijk in geslaagd hierin verandering te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring zijn relevant voor scholen die nog voor de opgave staan om ‘opgefrist’ te worden. Om de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar te kunnen stellen, is deze geïnventariseerd en gestructureerd. De brochure is vooral bedoeld voor gemeenten en schoolbesturen maar kan ook interessant zijn voor ontwikkelaars, adviseurs, leveranciers, docenten en ouders.

De brochure bevat de volgende conclusies en aanbevelingen.

  • In de onderzochte projecten is de samenwerking tussen de gemeente en het schoolbestuur bij primair onderwijs cruciaal. Daarbij is een financiële bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk.
  • In het merendeel van de projecten is de Tijdelijke Rijkssubsidie 2009 een belangrijke stimulans geweest.
  • Per lokaal blijkt de initiële investering 8.000 tot 17.500 euro te bedragen, afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem.
  • Door het verbeteren van de ventilatie nemen de energiekosten toe. Door de keuze voor een energie-efficiënt ventilatiesysteem en -regeling en het treffen van energiebesparende voorzieningen is het mogelijk een goed binnenklimaat te combineren met een lage energierekening.
  • Externe financiering, bijvoorbeeld in een PPS-constructie of via een Energy Service Company (ESCo), is in principe mogelijk maar is in de voorbeelden nog weinig toegepast.
  • In de projecten zijn nog geen prestatieafspraken gemaakt.
  • Ventilatiesystemen vergen enig, maar niet veel onderhoud. De gemelde kosten hiervoor lopen sterk uiteen.
  • Het binnenklimaat was in de projecten vóór ingrijpen matig tot slecht. Na de ingreep zijn de betrokkenen overwegend tevreden en melden zij minder klachten en betere leerprestaties.

Zie ook http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen.

Door Rijksoverheid

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb