Publicaties

Groen Boekje over Excellente Gebieden

24 oktober 2013 - LenteAkkoord

 

In 2010 werden ‘Excellente Gebieden’ geselecteerd om uitgebreide kennis en ervaring op te doen met energiezuinig bouwen. Hier kwamen in juni 2011 nog acht gebieden bij.

Het ‘Groene boekje’ beschrijft de stand van zaken halverwege 2013 en de belangrijkste lessons learned tot op heden.

Halverwege – de stand van zaken
In de Excellente Gebieden wordt 25% energiezuiniger gebouwd dan het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. In de bouw betrokken partijen kunnen de opgedane kennis en ervaringen gebruiken om in 2020 energieneutraal te bouwen.

De Excellente Gebieden begonnen vlak vóór de economische crisis uitbrak. Alle gebieden hebben in meer of mindere mate last van de crisis: plannen worden uitgesteld, aangepast of opnieuw ter discussie gesteld, kopers blijven uit of krijgen de financiering niet rond. Maar in tegenstelling tot wat velen verwachtten, zorgt de crisis niet voor het verdampen van de energieambitie.

Energiebesparende concepten en technieken
De Excellente Gebieden passen energiebesparende concepten en technieken toe. Ze experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe manieren van samenwerken, contracteren, communiceren en financieren. Agentschap NL verzamelt, verspreidt en houdt toezicht op de opgedane kennis. Dit gebeurt tussen de gebieden onderling, maar vooral ook van de gebieden naar de rest van Nederland.

Download: Excellente Gebieden Groene boekje.pdf

Meer informatie over Excellente Gebieden op deze site

Door LenteAkkoord

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb