Publicaties

Eindrapportage Green Deal Milieuprestatieberekening van Gebouwen

2 oktober 2013 - FME

 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen, welke medio 2012 van start is gegaan. Ruim 700 personen hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten en 34 architecten hebben één of meerdere projecten ingevoerd in de meetinstrumenten DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit en MRPI, welke de schaduwprijs van de milieuprestatie van een gebouw berekenen.

De Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG) had de volgende doelstellingen:
1. Ervaring opdoen met de rekeninstrumenten DGBC Materialentool, GPR Bouwbesluit en MRPI voor het berekenen van de MPG.
2. Inzicht verkrijgen in de milieu-effecten in de vorm van schaduwprijzen voor diverse woningbouw- en kantoorprojecten.
3. Gevoel krijgen voor mogelijke grenswaarden voor de MPG in de toekomst.
4. Inzicht verkrijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de rekeninstrumenten.
5. Inzicht verkrijgen in de eenduidigheid, de betrouwbaarheid onderling en de afwijkingsmarges van de rekeninstrumenten.
6. Inzicht verkrijgen in de human factor bij het invoeren van projecten.
7. Verbeterpunten genereren voor de ontwikkelaars van de rekeninstrumenten.
8. Vergelijking maken tussen de milieuscores en de MPC berekening.


Conclusies
De uitvoering van deze Green Deal kan als een succes worden beschouwd, omdat uit dit onderzoek blijkt dat de meetinstrumenten onderling eenduidig en betrouwbaar zijn.De onderlinge afwijkingsmarge tussen de meetinstrumenten bij het bepalen van schaduwprijzen van de milieuprestatie van een gebouw bedraagt gemiddeld 5 % en is daarmee fors lager dan vóór de introductie van de uniforme rekenregels.
Het grootste deel van de verschillen tussen architecten is te verklaren door de human factor bij het invoeren van de data. Verschillende interpretaties van de scope, maatvoering en materiaalkeuzes leidden tot (soms grote) verschillen in schaduwprijzen, terwijl de architecten hetzelfde project invoeren. Vanwege het grote verschil in typologie van de onderzochte projecten, geeft dit onderzoek geen richting voor een te hanteren grenswaarde.

Download hier de eindrapportage

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb