Publicaties





Totaaloverzicht meldingen en antwoorden Meldpunt Bouwbesluit

24 september 2013 - Rijksoverheid

 

Het Meldpunt Bouwbesluit 2012 is door het ministerie van BZK ingericht en is sinds maart 2012 operationeel. Het Meldpunt is bedoeld om burgers, bedrijven en instellingen onduidelijkheden, inconsistenties en andere technische en redactionele onvolkomenheden in het Bouwbesluit 2012, de bijbehorende ministeriƫle regeling en de daar op van toepassing zijnde indieningsvereisten te kunnen laten melden. Het meldpunt behandelt geen inhoudelijke wensen omtrent de regelgeving of vragen over de uitleg en toepassing van de voorschriften. Voor het laatste blijft de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik beschikbaar. De antwoorden op de vragen die via het daartoe bestemde formulier bij het Meldpunt zijn binnengekomen zijn aan (gestreefd wordt binnen een termijn van drie weken) aan de vraagsteller toegezonden.

Dit document bevat de (geanonimiseerde) vragen en antwoorden die tussen 1 maart 2012 en 15 september 2013 bij het meldpunt zijn binnengekomen. Het betreft in totaal 149 meldingen, waarvan er 24 tot een wijziging in de betreffende regelgeving hebben geleid of zullen leiden. De overige vragen en opmerkingen zijn of worden zo nodig meegenomen in het voorlichtingsmateriaal behorende bij het Bouwbesluit 2012. Een beperkt aantal opmerkingen is nog onderwerp van nadere studie.

Download hier de 149 meldingen met antwoorden.

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.



Online Bouwbesluit



Tips



Nieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners










Twitter



OmgevingsWeb