Publicaties

Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht

10 september 2013 - WRR

 

Het toezicht van de rijksoverheid, zoals uitgeoefend door inspecties en marktautoriteiten, is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, maar ook steeds meer onder druk komen te staan. Er zijn hoge, maar vaak ook tegenstrijdige verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen en het politiek bestuur. En als er iets mis gaat willen we méér toezicht, maar als het goed gaat juist minder. De nadruk is komen te liggen op het terugdringen van lasten en kosten van toezicht, het naleven van regels en het functioneren van toezicht als verlengstuk van bestuur en beleid. De vraag hoe toezicht het best publieke belangen kan dienen is daarbij op de achtergrond geraakt. De WRR bepleit om in de beleidsvisie van de rijksoverheid op toezichtsvraagstukken juist vanuit die publieke belangen te vertrekken, en meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke opbrengsten en de effectiviteit van toezicht. De meerwaarde van overheidstoezicht kan verder verhoogd worden door betere afstemming ervan op het maatschappelijk krachtenveld, en door versterking van de signalerende en agenderende functie van toezicht. Dat vraagt ook om hernieuwde aandacht voor de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en publieke verantwoording van toezichthouders.

Download hier de complete publicatie

Door WRR

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb