Publicaties

Aedes Handboek Asbest herzien

18 juli 2013 - AedesNet

 

Aedes publiceert een herziene versie van het Handboek Asbest. Sinds het Bouwbesluit van april 2012, is veel regelgeving rond asbest gewijzigd. Bovendien zijn aan het handboek hoofdstukken toegevoegd over bewoners- en crisiscommunicatie.

Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een gangbaar bouwmateriaal. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Als gebouweigenaar is de corporatie verantwoordelijk voor de inventarisatie en verwijdering ervan. Een complex proces waar vaak meerdere marktpartijen en overheidsinstanties bij betrokken zijn. Het Handboek Asbest ondersteunt corporaties bij het maken van beleid hierover.

Crisiscommunicatie
Asbest roept veel vragen op en leidt tot paniek bij bewoners. Mede op verzoek van een aantal woningcorporaties besteedt deze nieuwe versie van het handboek extra aandacht aan communicatie met bewoners en crisiscommunicatie.

Calamiteitenplan
Steeds meer corporaties hebben aandacht voor de aanpak van asbest. Dat blijkt ook uit de Nationale AsbestenquĂȘte 2013. Vier op de tien onderzochte woningcorporaties (84 corporaties vulden de enquĂȘte in) werkt met een calamiteitenplan voor incidenten met asbest. In 2012 was dat 2,6 op de 10.

Asbest Volgsysteem
Om ervoor te zorgen dat het proces rond asbestverwijdering op de juiste wijze gebeurt, stimuleert Aedes corporaties ook om zich aan te sluiten bij het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Samen met de overheid werkt Aedes aan de ontwikkeling van dit digitaal informatiesysteem dat de hele asbestverwijderingsketen van een project vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld brengt.

Praktische documentatie
Handboek Asbest herziene versie (Aedes, 18 juli 2013)

Door AedesNet

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb