Publicaties

Rapport IRB: ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’

12 juni 2013 - Rijksoverheid, Blok

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 12 juni 2013
Betreft Vernieuwing bouwregelgeving: positie bouwconsument

In het kader van de uitvoering van de adviezen van de Commissie Fundamentele verkenning bouw (ofwel de commissie-Dekker) en mijn plannen voor de verbetering van de vraagsturing, innovatie en concurrerend vermogen van de bouwsector, heb ik het Instituut voor Bouwrecht (IBR) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de positie van de bouwconsument en mogelijkheden voor de versterking hiervan. Bij deze ontvangt u de eindrapportage ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’.

Het rapport van het IBR geeft een uitgebreide beschrijving van de werking van het bouwrecht en doet een aantal voorstellen ter verbetering van de positie van de consument daarin. Dit najaar zal ik uw Kamer mijn voorstellen sturen voor de invoering van een private kwaliteitsborging in de bouw. Mede op basis van de voorstellen in het rapport van het IBR zal ik daarbij ook mijn voorstellen doen voor de versterking van de positie van de bouwconsument.

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

drs. S.A. Blok

Download hier het rapport ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb