Publicaties





Flyer Milieuprestatie nieuwbouw voor op de BWT-balie!

12 maart 2013 - VBWTN

 

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de stichting Bouwkwaliteit heeft de Vereniging BWT Nederland een flyer ontwikkeld met in hoofdlijnen het hoe en waarom van de Milieuprestatie nieuwbouw.
Per 1 januari 2013 moet bij elke omgevingsvergunningaanvraag voor woningen en kantoren een 'milieuprestatieberekening materialen' worden bijgevoegd. Echter doordat er geen prestatie-eisen voor deze berekening gelden is er nog veel onduidelijk over dit onderwerp. Via deze flyer worden zowel aanvragers als ook de ambtenaren BWT geïnformeerd over dit in het Bouwbesluit opgenomen onderwerp.
De flyer is tevens per post aan alle leden van de vereniging BWT gestuurd waar hij was samengevoegd met de uitnodiging voor de 5 regiodagen waar dit onderwerp ook aan de orde zal komen.
 
 
Download: Flyer Milieuprestatie nieuwbouw

Doo VBWTN

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.



Online Bouwbesluit



Tips



Nieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners










Twitter



OmgevingsWeb