Publicaties

Inspectieprotocol veiligheid galerijen

7 januari 2013 - AedesNet

 

Projectbureau CUR Bouw & Infra en het Platform Constructieve Veiligheid hebben een protocol opgesteld waarmee woningcorporaties de constructieve veiligheid van galerijvloeren in flatgebouwen kunnen beoordelen.

Constructieve veiligheid
Aanleiding voor het protocol is een onderzoek uit 2011 naar de constructieve veiligheid van galerijen van flatgebouwen. Woningcorporaties WoonFriesland en Elkien gaven daartoe opdracht nadat in mei 2011 een galerijplaat van de Antillenflat in Leeuwarden instortte. Uit het onderzoek bleek dat bij meerdere gebouwen problemen voorkwamen zoals onnauwkeurige uitvoering, een te hoge belasting op de galerijen en corrosie van het betonstaal.

Stappenplan
Met het protocol kunnen opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, gericht en eenduidig laten onderzoeken hoe het staat met de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren bij galerijflats uit de periode 1950-1970. Het protocol bevat onder meer een stappenplan en informatie over relevante regelgeving en aannamen die bij de beoordeling en het advies gedaan kunnen en mogen worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Aedes hebben het opstellen van het protocol gefinancierd. Voor vragen aan Aedes kunt u terecht bij Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap, via (06) 301 677 96 of m.georgius@aedes.nl.


Praktische documentatie
Protocol galerijvloeren in flatgebouwen Download pdf

Minsterie van BZK - Informatieblad onderzoek naar galerijvloeren

 

Door AedesNet

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb