Publicaties

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

22 november 2012 - Brandweer Nederland

 

Dit document betreft een herziening van de veelgebruikte NVBR-publicatie "Bluswater­voorziening en Bereikbaarheid" uit 2003.

De publicatie is samengesteld door de landelijke Projectgroep Bluswater, bestaande uit deskundigen uit relevante netwerken en vakgroepen uit het Netwerk Risicobeheersing, kerngroep Repressie (via district oost en district west) en de vakgroep OGS. Ook is de conceptversie voorgelegd aan externe partners: de Vewin (Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland) en het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder en download de handreiking.

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb