Publicaties

Infoblad Energiezuinigheid van nieuwe woningen - Bouwbesluit 2012

7 november 2012 - Rijksoverheid

 

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriƫle regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.
Sinds 1995 zijn minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen opgenomen in het Bouwbesluit. Gaandeweg zijn deze eisen aangescherpt. Nieuwe aanscherpingsrondes zullen volgen met het oog op energieneutrale nieuwbouw in de nabije toekomst. Energiezuinigheid van gebouwen begint bij goede schilisolatie. Daarvoor zijn ook eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012 dat op 1 april 2012 in werking is getreden.

Download hier het document

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb