Publicaties

Onderzoek Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving Grolsch Veste Enschede

22 oktober 2012 - Vereniging BWT Nederland

 

Op 16 oktober jl. stuurde het college van b&w van de gemeente Enschede het rapport over het eigen handelen van de gemeente bij de uitbreiding van de Grolsch Veste aan de gemeenteraad. Zoals bekend stortte het dak van deze uitbreiding van het FC Twente-stadion in tijdens de uitvoering. Bij dit incident op 7 juli 2011 kwamen 2 bouwvakkers om het leven en raakten er 12 gewond. Het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief van b&w zijn nu openbaar. Ook de presentatie tijdens het jaarcongres van de VBWTN op 11 oktober 2012 is nu beschikbaar.

Het onderzoek naar het proces van vergunningverlening en toezicht is uitgevoerd door Xaro Consult i.s.m. de Bestuursacademie Nederland. De Vereniging BWT Nederland begeleidde het onderzoek samen met de Bestuursacademie. Dat het rapport nu pas naar buiten komt heeft meerdere oorzaken. Ten eerste kon de uitvoering pas starten nadat het Openbaar Ministerie in februari 2012 het projectdossier vrijgaf. Het onderzoek zelf is meteen daarna in het voorjaar uitgevoerd door het bestuderen van het beleids- en uitvoeringsinstrumentarium van de afdelingen Vergunningen en Handhaving van de gemeente, het projectdossier en interviews met medewerkers en leidinggevenden.

Onder meer als gevolg van vakanties en personeelswisselingen heeft het daarna nog tot begin augustus geduurd tot het rapport definitief was en vervolgens nog twee maanden voor het rapport in het college kon worden besproken. Dat is op 16 oktober 2012 gebeurd. Het onderzoeksrapport staat nu op de website van de VBWTN. De aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad is te vinden via de gemeentelijke site: http://ris.enschede.nl/stukken/10190/

De conclusies en aanbevelingen zijn niet schokkend, maar zijn voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur aanleiding om een aantal verbeteringen door te voeren. De gemeente treft geen blaam inzake de instorting, wat ook valt af te leiden uit de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (zie: http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/onderzoeken/ingestort-dak-tribune-grolsch-veste-7-juli-2011/#rapporten), maar de conclusies en aanbevelingen geven wel stof tot nadenken over de rol van toezichthouders en constructeurs ten aanzien van bouwwerken zelf en ook met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. 

Hierbij gaat het om een landelijke discussie die alles te maken heeft met de verantwoordelijkheid van private partijen in de bouw. Het onderzoeksrapport wijst op de wettelijke rol die de gemeente nu nog heeft in dit verband en hoe daaraan inhoud kan worden gegeven. Recent wees ook de voorzitter van VNConstructeurs op de rol van de private constructeur in dit verband. Zie Cobouw dd. 5 oktober 2012) Overeenkomstig in beide benaderingswijzen is, dat in de huidige situatie inzicht en overzicht op constructief gebied vrijwel geheel ontbreken op de bouwplaats, terwijl dat onmisbare elementen zijn om de verantwoordelijkheid van bouwer en opdrachtgever daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.

Op 1 november is tijdens de landelijke COBc-dag in Breda de instorting van het tribunedak één van de onderwerpen, waaraan aandacht wordt besteed. Dit gebeurt in presentatie, waaraan ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid medewerking verleent. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog, maar dan moet u wel snel zijn! Zie: http://www.bwtinfo.nl/agenda/2012/11/studiedag-cobccur-bouw-infra-1-november-2012

Tijdens het jaarcongres van de VBWTN op 11 oktober jl. ging parallelsessie W1.9 over het onderzoek naar het VTH-proces Grolsch Veste. Nu het rapport dor het b&w-besluit van 16 oktober 2012 openbaar is geworden is ook de op presentatie, die tijdens werd gegeven, op de website gezet. U vindt deze via de congrespagina 2012.

Bron: gemeente Enschede, Xaro Consult

Door Vereniging BWT Nederland

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb