Publicaties

Handreiking slopen

7 maart 2012 - Vereniging BWT Nederland

 

Deze handreiking wijst in de eerste plaats degenen de weg die namens het bevoegd gezag uitvoering geven aan voorlichting, toetsing, toezicht en handhaving op het gebied van slopen en het verwijderen van asbest. Onder uitvoerige verwijzing naar de wet- en regelgeving gaat de handreiking vooral in op de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit, die m.i.v. 1 april 2012 de plaats inneemt van de sloopvergunning op grond van de gemeentelijke bouwverordening. Hoewel het woord melding iets anders doet vermoeden gaat het in veel gevallen om dezelfde werkzaamheden die nodig zijn om een echte melding te doen (door degene die iets wil slopen) en deze te beoordelen en toe te zien op de uitvoering.

Download de handreiking op de website van BWT Nederland 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb