Publicaties

Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden

25 juli 2012 - Rijksoverheid

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzocht te onderzoeken in welke mate eigenaren en gemeenten uitvoering geven aan de voorschriften voor de constructieve veilig-heid van de roestvast-staalconstructies in overdekte zwembaden 1). Aanleiding hiervoor vormt het dodelijk ongeval op 1 november 2011 in een overdekt zwembad te Tilburg. 

In het voorjaar van 2012 heeft de ILT dit onderzoek naar 229 openbare en niet openbare overdekte zwembaden in 175 gemeenten uitgevoerd. De selectie van gemeenten kwam grotendeels tot stand op basis van een risico-inschatting door ILT. De resultaten geven dus geen representatief beeld voor alle gemeenten in Nederland. 

Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheid van 66 van alle 229 onderzochte overdekte zwembaden (29%) onvoldoende is gegarandeerd, als gevolg van het niet naleven van de voorschriften door zowel eigenaar als toezichthouder. 

Van de 229 onderzochte zwembaden laten 174 beheerders/eigenaren (76%) periodiek de veiligheid van roestvast-staalconstructies inspecteren. Eigenaren van 11 zwembaden die naar aanleiding hiervan onderhoudswerkzaamheden moesten (laten) verrichten, hebben dat niet gedaan. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 139 van de 175 onderzochte gemeenten (79%) geen toezicht houdt op de constructieve veiligheid van onderzochte overdekte zwembaden binnen hun gemeente. 

Download hier het onderzoek

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb