Publicaties

Handboek gemeenten Energie prestatie gebouwen

3 juli 2012 - AgentschapNL

 

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen. Bij het indienen van een bouwaanvraag voor  een nieuwbouwproject is het verplicht om bij de stukken een berekening van de energieprestatie van het betreffende gebouw toe te voegen. Deze berekening, de EPC-berekening, wordt door de betreffende gemeente gecontroleerd. Tijdens de bouw  wordt door de gemeente toezicht gehouden op het te realiseren bouwwerk: wordt het bouwwerk gebouwd volgens de eisen van de verleende vergunning.
 
Dit digitale ‘handboek’ beoogt gemeenten een helpende hand  te bieden:

  • bij het beoordelen van de juistheid van een ingediende EPC- berekening (genoemd naar de Energie Prestatie Coëfficiënt);
  • bij het toezicht houden op energie-aspecten op de bouwplaats.

In dit handboek wordt niet op alle onderwerpen even diep ingegaan. Met name de bouwkundige aspecten en de modellering van een berekening worden slechts kort behandeld. In de Energie-Prestatienorm van Gebouwen (NEN 7120) wordt wel uitgebreid stilgestaan bij deze onderwerpen. Het handboek is gebaseerd  op NEN 7120, uitgave 2011 inclusief correctieblad C1 en C2.

Download hier het handboek

Door AgentschapNL

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb