Publicaties

Het belang van het juridisch kader voor een energiezuinige woningvoorraad

8 juni 2012 - Nicis

 

CASH (Cities Action for Sustainable Housing), een URBACT project, onderzoekt diverse methodes van aanpak om de consumptie van energie te reduceren. De nadruk ligt op het creëren van duurzame woningen. CASH ontwikkelde een minigids over het juridisch kader rondom dit onderwerp. Deze gids is te downloaden op de URBACT website.


Beschikbaarheid energiezuinige woningen is niet alleen een financiële aangelegenheid

De beschikbaarheid van duurzame en energiezuinige woningen is niet alleen een technische of financiële aangelegenheid. Europese richtlijnen, nationale, regionale en lokale bepalingen, wetten en beleid op dit terrein vormen samen het juridische kader waarbinnen steden moeten opereren. Nederland verplicht appartementeneigenaren een fonds voor langetermijnonderhoud in te richten. Hierin moet naast normaal onderhoud speciaal een deel gereserveerd worden voor investeringen in energiebesparing.


Rapport beschrijft mogelijkheden, barrières en oplossingen voor energiezuinige woningen

De tweede minigids van CASH beschrijft het juridische veld op basis van de situatie in de 10 partnersteden die bij het project betrokken zijn. Vanuit Nederland neemt Utrecht deel. Het rapport laat zien welke mogelijkheden steden hebben om de energieprestaties van sociale woningen te verbeteren.  Het rapport laat ook zien welke barrières lokale overheden moeten overwinnen, en de mogelijke oplossingen voor een bottom-up aanpak in de lokale context.


Meer minigidsen over energiezuinige woningvoorraad volgen

Er volgen meer minigidsen van CASH over woningrenovatie met als doel energiezuiniger sociale woningen; in totaal 6. De eerste CASH minigids was gewijd aan bestaande, recente technologieën die gebruikt worden om woningen energiezuiniger te maken.

 

Bron: URBACT1

1. URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden.


Zie ook


ReferentiemateriaalDoor Nicis

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb