Publicaties

Brochure: Aanpak van asbest 2012 - 2015

8 mei 2012 - Rijksoverheid

 

De Inspectie SZW zet de komende jaren stevig in op de aanpak van misstanden in de asbestsector. De boetes gaan omhoog en er worden tien gespecialiseerde inspecteurs ingezet die permanent controleren of de regels voor asbestverwijdering worden nageleefd.

Dit staat in de brochure Aanpak van Asbest 2012-2015 die deze week wordt verspreid onder asbestverwijderaars, de instellingen die hen controleren, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belanghebbenden. De Inspectie SZW heeft een speciaal team geformeerd met tien inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Begin 2012 zijn de boetes voor het onveilig verwijderen van asbest al verdubbeld. De komende jaren richten de controles zich onder meer op asbestverwijderaars die daarvoor een certificaat hebben. Op ruim de helft de locaties waar de Inspectie SZW controleert, werken deze bedrijven niet veilig. De Inspectie SZW pakt daarnaast malafide bedrijven aan die asbest verwijderen zonder dat ze daarvoor gecertificeerd zijn. De Inspectie SZW richt zich tot slot op zogenaamde risicosectoren. Dit zijn sectoren zoals het scheepsonderhoud en de installatiebranche waar werknemers een reƫel risico lopen op blootstelling aan asbest. Naast toezicht is ook samenwerking met alle betrokkenen van belang. Uiteindelijk zijn alle partijen gebaat bij het gezond en veilig werken met asbest. Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1993 verboden. Het verwijderen van alle asbest uit bijvoorbeeld gebouwen neemt echter nog jaren in beslag. Bovendien wordt de gevaarlijke stof nog verwerkt in nieuwe producten uit onder meer China en Rusland. In Nederland sterven jaarlijks tussen de 900 en 1300 mensen door het inademen van asbestvezels in het verleden.


Brochure: Aanpak van asbest 2012 - 2015


 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb