Publicaties

Infoblad Bouwbesluit 2012: Riolering en gemeentelijke watertaken

11 april 2012 - Stichting RIONED

 

In het Bouwbesluit 2012 is de aansluitplicht verdwenen. Maar om het functioneren van het openbare riool zeker te stellen, kunnen gemeenten nu makkelijker eisen stellen aan gebouweigenaren. Enkele mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 biedt, bleken echter niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld het niet accepteren van hemelwater bij nieuwbouw. Daarom hebben Stichting RIONED, het ministerie van BZK, NEN, Uneto-Vni en het ISSO gezamenlijk een toelichting op de mogelijkheden geschreven.

Dit infoblad geeft een toelichting op de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 die gaan over de riolering binnen de perceelgrens. Het nieuwe besluit bevat nu ook alle voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening en gaat over het gehele perceel. Het Bouwbesluit 2012 is voor riolering afgestemd op de wijzigingen in de milieuregelgeving. Zo bepaalt de milieuregelgeving voortaan waar welke lozingen mogen plaatsvinden. In het Bouwbesluit 2012 staan daarom uitsluitend de bouw- en installatietechnische eisen voor onder meer de op het openbare riool aan te sluiten afvoervoorzieningen.Daarmee is een samenhangend geheel ontstaan van de zorgplichten in de Wet milieubeheer en de Waterwet, de lozingsbesluiten, het Bouwbesluit en de normering in NEN 3215. In dit infoblad leest u hoe gemeenten eisen kunnen stellen aan gebouweigenaren en de mogelijkheden om bijvoorbeeld bij nieuwbouw geen hemelwater te accepteren.

Download hier het infoblad

Door Stichting RIONED

 

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb