Publicaties

Asbestenquête onder gemeenten door Search

27 februari 2012 - Ingenieursbureau Search

 

Ingenieursbureau Search publiceerde een eigen enquête over asbest bij gemeenten. Wat blijkt? Het is bedroevend gesteld met het kennisniveau van gemeenteambtenaren.
Lees hier het artikel op Asbest-Search

Download hier de AsbestenquêteNo Thumbnail Available

De belangrijkste feiten over de deelnemende gemeenten:
 

  • ze bezitten bijna allemaal vastgoed (96,3%)
  • dit vastgoed beheren ze meestal zelf (85,2%)
  • de handhavers en vergunningverleners zijn vaak wel, maar nog niet allemaal specifiek opgeleid voor asbest
  • het overgrote deel van de gemeenten controleert onderzoeksrapporten inhoudelijk
  • een kwart geeft geen vergunning af zonder type-B onderzoek, terwijl dit niet nodig is niet alle gemeenten controleren de sanering
  • 69,1% heeft een draaiboek voor asbestcalamiteiten
  • 30% weet niet hoe er met de inventarisatie van scholen wordt omgesprongen
  • de behoefte aan kennis is groot en wordt al op tal van manieren ingewonnen
 
Kennisbehoefte is groot
Wat deze feiten ons vooral vertellen? Dat de behoefte aan kennis bij gemeenten groot is. Hoewel de gemeenteambtenaren die deze enquête invulden tevreden waren over hun eigen kennisniveau, is hun behoefte om op de hoogte te blijven groot. Daarnaast blijkt uit verschillende resultaten dat er nog relatief veel onduidelijkheden zijn: over de wet- en regelgeving zelf, over de vertaling naar de praktijk, over de rolverdeling.
 
Landelijke eis asbestinventarisatie scholen op netvlies gemeenten?
Meer dan een kwart van de deelnemers aan dit onderzoek was nog niet bekend met de verplichte asbestinventarisatie voor scholen. Slechts 7% heeft de verplichte inventarisatie al laten uitvoeren. In dit onderzoek ondervroegen we vooral handhavers / vergunningverleners: mogelijk hebben zij onvoldoende inzicht omdat dit vraagstuk vaak op een vastgoedafdeling of bij de sector Onderwijs ligt. Toch roepen deze resultaten een aantal nieuwe vragen op. Is het nieuws wel op andere afdelingen bekend? En hebben de gemeenten inderdaad nog weinig actie ondernomen op dit gebied. De deadline van augustus 2012 lijkt in dat opzicht krap.
 
Eigendommen gemeente op asbest inventariseren
Uit dit onderzoek ontstaat het beeld dat gemeenten weinig op asbest controleren bij het eigen vastgoed. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de onderzoeksgroep: vooral handhavers/vergunningverleners vulden de enquête in en niet de vastgoedexperts of beheerders. Een interessante vraag om verder te onderzoeken. Want, als het beeld wel klopt, betekent dit dat deelnemende gemeenten in de rol van eigenaar weinig kennis hebben over de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. Zeker als het gaat om openbare gebouwen ligt daar dan een kans voor gemeenten: inventarisaties bieden dit inzicht wel. Praktijk bij asbestcalamiteiten onderzoeken Veel van de deelnemende gemeenten geven aan goed voorbereid te zijn op asbestcalamiteiten. Voor wie in de dagelijkse praktijk werkt van calamiteiten, roepen deze feiten een aantal vragen op. Hoe zit het echt? Weten we voldoende waar in de gemeente zich risicovolle locaties bevinden? Zijn de draaiboeken up-to-date en kunnen de juiste mensen hiermee werken? Wat ons betreft vragen om de komende jaren te beantwoorden. Zo kunnen we nagaan of de beleving van de deelnemers en hun voorbereiding aansluiten op de praktijk.

 

 

Opmerkingen? Geef uw commentaar.Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb