Publicaties

Zoeken in publicaties:    

      

Onderwerpen
Links naar downloads
Wetteksten Bouwbesluit 2012
Tot stand koming Bouwbesluit 2012
Infobladen Rijksoverheid Bouwbesluit 2012
Uitleg Bouwbesluit 2012
Filmpjes over het Bouwbesluit
Slopen en asbest
Fundamente herziening van de bouwregelgeving en privatisering
Bouwbesluit 2003
Uitgebreid zoeken
Bouwfysica
Brandveiligheid
Constructies
Installaties
Milieu
Privatisering bwt
Slopen en asbest
Veilig onderhoud
Wetteksten

 

Wetteksten Bouwbesluit 2012

febr 2014 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012. 1 april 2014 in werking.
nov 2013 Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012
juni 2013 Voorhang wijziging van het Bouwbesluit 2012 ter uitvoering van de verordening bouwproducten
juni 2013 Ontwerpbesluit voorhang Bouwbesluit brandveiligheid dieren
maart 2013 Intergrale tekst Bouwbesluit 2012 (Staatsbladen 2011, 416; 2011, 676; 2012, 441 en 2013, 75)
maart 2013 Regeling Bouwbesluit 2012 (Regeling Bouwbesluit 2012, Staatscourant 2011, 23914), zoals deze luidt na de wijzigingen gepubliceerd in Staatscourant 2012, 13245 en Staatscourant 2013, 5457)
maart 2013 Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 (Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 februari 2013, nr. 2013-0000121469)
maart 2013 Wijziging Bouwbesluit 2012 (Besluit van 11 februari 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012)
juli 2012 Integrale tekst toelichting Bouwbesluit (Staatsblad 416 en 676)
juli 2012 Regeling Bouwbesluit 2012 juli
jan 2012 Integrale tekst toelichting Bouwbesluit Staatsbladen 2011, 416 en 676
jan 2012 Integrale tekst Bouwbesluit Staatsblad 416 en 676 geldend op 1 april 2012
jan 2012 Transponeringstabel Bouwbesluit 2012
jan 2012 Aangepast Bouwbesluit Almere: Voor de gemeente Almere geldt voor de duur van vijf jaar voor te bouwen grondgebonden woonfuncties in particulier opdrachtgeverschap een aangepast Bouwbesluit.
dec 2011 Veegbesluit: Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012, publicatie 30 december 2012
dec 2011 Ministeriele Regeling Bouwbesluit 2012, publicatie 29 december 2012
okt 2011 Concept Ministeriele Regeling Bouwbesluit 2012
okt 2011 Toelichting concept Ministeriele Regeling Bouwbesluit 2012
sept 2011 Tekst Bouwbesluit 2012 publicatie 27 september 2012
sept 2011 Ontwerp besluit veegbesluit wijzigingen Bouwbesluit 2012
juni 2011 Nota van toelichting Bouwbesluit 2012 algemeen deel
juni 2011 Nota van toelichting Bouwbesluit 2012 artikelsgewijs
juni 2011 Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012Tot stand koming Bouwbesluit 2012

okt 2013 Verslag AO bouwregelgeving en brandveiligheid
sept. 2013 Totaaloverzicht meldingen en antwoorden Meldpunt Bouwbesluit
juni 2013 Regelaars en onbegrepen regels - Evaluatie totstandkoming Bouwbesluit 2012
nov 2012 Totaaloverzicht meldingen en antwoorden Meldpunt Bouwbesluit
maart 2012 Publicatie Staatscourant in werking treden Bouwbesluit 2012
jan 2012 Antwoord minister op vragen Bouwbesluit: buitenriolering, noodverlichting en certificeringsregeling
jan 2012 Rapport VROM-inspectie brandveiligheid van zorginstellingen
jan 2012 Verslag kameroverleg stemming moties Bouwbesluit van 1 november 2011
nov 2011 Kamerbrief uitvoering moties Bouwbesluit 2012
nov 2011 Verslag ingediende moties Bouwbesluit 2012 en twee gewijzigde moties
okt 2011 12 aangenomen moties Bouwbesluit
okt 2011 18 ingediende moties Bouwbesluit
okt 2011 Verslag Algemeen Overleg Bouwbesluit 2012
aug 2011 Antwoorden van Donner op vragen Bouwbesluit 2012
aug 2011 Kamerverslag Bouwbesluit van 30 juni 2011
juni 2011 Kamer vragen en antwoorden 10 juni 2011
juni 2011 VNG reactie concept Bouwbesluit 10 juni 2011
juni 2011 Zib Onderzoeken Brandveiligheid Overige Bouwbesluit 2012 deel 1
juni 2011 Zib Externe Toetsen en beoordelingen Bouwbesluit 2012
juni 2011 Zib Onderzoeken Brandveiligheid Overige Bouwbesluit 2012 deel 2
juni 2011 Zib Overige onderzoeken Bouwbesluit 2012
juni 2011 Zib Onderzoeken Brandbeveilingsconcepten Bouwbesluit 2012
juni 2011 Praktijktekst Bouwbesluit 2012Infobladen Rijksoverheid Bouwbesluit 2012

april 2013 Infoblad Verbouw en functiewijziging
april 2013 Infoblad Veilig onderhoud gebouwen
jan 2013 Infoblad Kinderopvang Bouwbesluit 2012
nov 2012 Borchure zonnecollectoren en zonnepanelen
nov 2012 Brochure dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak
okt 2012 Infoblad Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen - Bouwbesluit 2012
okt 2012 Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012
sept 2012 Informatieblad private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht
aug 2012 Infoblad Verbouw en functiewijziging Bouwbesluit 2012(vervallen door versie April 2013)
juni 2012 Infoblad Gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012
juni 2012 Infoblad Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas Bouwbesluit 2012
juni 2012 Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012
juni 2012 Infoblad Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen Bouwbesluit 2012
juni 2012 Infoblad Vrije indeelbaarheid Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?
april 2012 Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit
april 2012 Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012
april 2012 Infoblad Van Richtlijn naar Verordening bouwproducten Bouwbesluit 2012Uitleg Bouwbesluit 2012

maart 2013 Flyer Milieuprestatie nieuwbouw voor op de BWT-balie
maart 2013 Presentaties studiemiddag Vereniging Van BrandveiligheidAdviseurs
maart 2013 Handleiding veilig onderhoudbare gebouwen maken
juli 2012 Herziene EPC-bepaling
juli 2012 Handboek gemeenten Energie prestatie gebouwen
juni 2012 Handboek basiskwaliteit. Kader voor actief handhaven van de woningwet / bouwbesluit 2012
juni 2012 Interventies voor een brandveilig kinderdagverblijf
mei 2012 Formulier Toetsingskader veilig onderhoud
mei 2012 Brochure: Aanpak van asbest 2012 - 2015
april 2012 Standaardzinnen voor Brandveiligheidsrapportage
maart 2012 Formulier Toetsingskader veilig onderhoud Bouwbesluit 2012
febr 2012 Ontwerpconsequenties voor woonfuncties (nieuwbouw en bestaand) van Aedes
febr 2012 Memo BouwendNederland wijzigingen nieuwbouwwoningen
febr 2012 Memo BouwendNederland wijzigingen woningen renovatie
jan 2012 Infoblad Bouwbesluit 2012
dec 2011 Bouwbesluit 2012 geeft vakman meer vrijheid door Nieman
dec 2011 Trainingen Bouwbesluit 2012 namens ministerie BZK
dec 2011 Presentaties BBN Congres: Door boerenverstand veel brandveiliger
nov 2011 'De essentiële bouwkundige controlepunten' brandveiligheid
nov 2011 Bouwbesluit 2012, de highlights door InterConcept op Dag van de Wabo 2011
okt 2011 Praktijkboek Bouwbesluit 2012
okt 2011 Presentatie van dr. Scholten Expertisecentrum Regelgeving Bouw
okt 2011 Gevolgen voor de installateur, Arcadis
aug 2011 Uitleg verbouwingsvoorschriften door DGMR
Filmpjes over het Bouwbesluit

april 2012 Presentatie (Ver)nieuw(d)e Normen Bouwbesluit 2012 door NEN
Slopen en asbest

mei 2013 Handreiking Slopen versie 1.5
juni 2012 Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012
mei 2012 Brochure: Aanpak van asbest 2012 - 2015
april 2012 Factsheet Bouwbesluit 2012 en Asbest
dec 2011 Handboek Asbest

>> Meer publicaties over slopen en asbest
Fundamente herziening van de bouwregelgeving en privatisering

april 2014 Conceptverslag van AO over stelselwijziging bouwregelgeving
maart 2014 Brief aan tweede kamer waarin het Centraal Overleg Bouwconstructies haar zorg uitspreekt over borging constructieve veiligheid bij privatisering
maart 2014 Brief met standpunten en zorgen van de Vereniging BWT Nederland ten aanzien van private kwaliteitsborging aan Tweede Kamer en Minister Blok
maart 2014 Het nieuwe kwaliteitsborgingsstelsel in een notendop
maart 2014 Beantwoording Kamervragen over verbetering kwaliteitsborging in de bouw, het ERB-rapport ‘Erkende technische oplossingen’ en de aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk
maart 2014 ERB biedt minister Blok Actieplan aan voor de innovatie van de bouwregelgeving en voorstellen voor stelselwijziging
maart 2014 Erkende Technische Oplossingen “ETO”
jan 2014 Quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het bouwbesluit 2012, voor 80 procent van de praktijksituaties
nov 2013 Kamerbrief over verbetering kwaliteitsborging in de bouw
nov 2013 Kamerbrief over Aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk
juni 2013 Regelaars en onbegrepen regels - Evaluatie totstandkoming Bouwbesluit 2012
juni 2013 Presentatie: Bouwtoezicht naar de RUD? Als ze maar zorgen dat ze het slimmer doen.
juni 2013 Presentatie Privaat wat moet, Publiek wat onvermijdelijk is VBWTN
juni 2013 Rapport IRB: ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’
febr 2013 Buitenlandse voorbeelden van handhaving bouwregelgeving
sept 2012 De markt als toezichthouder
sept 2012 Informatieblad private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht
sept 2012 Onderzoeken motieven private kwaliteitsborging
sept 2012 Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw
febr 2012 Verder na Dekker, innovatie van de bouwregelgeving door ERB
jan 2012 Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels'
dec 2011 Kamerbrief Vernieuwing bouwregelgeving
dec 2011 Bijlage 1: Advies Actal "Advies Bouwstenen voor minder regels"
dec 2011 Bijlage 2: Advies EIB Rapport "Bouwen voor kwaliteit"
dec 2011 Bijlage 3: Advies ERB Rapport "Verder na Dekker - Innovatie van de bouwregelgeving"
sept 2011 Brochure ERB fundamentele herziening van de bouwregelgeving

>> Meer publicaties over privatiseringBouwbesluit 2003

jan 2009 Bouwbesluit integrale tekst jan 2009
jan 2009 Bouwbesluit integrale toelichting jan 2009
juli 2008 Bouwbesluit wijziging integraal
sept 2007 Historisch onderzoek Bouwbesluit
sept 2005 Praktijkboek Bouwbesluit deel 1
sept 2005 Praktijkboek Bouwbesluit deel 2
sept 2005 Praktijkboek Bouwbesluit deel 3
sept 2005 Praktijkboek Bouwbesluit deel 4
juni 2011 Bouwbesluit Engelstalig

Online BouwbesluitTipsNieuwsbrief

Uw naam :
E-mail :
Werkzaam bij :
Uw functie :


Partners


TwitterOmgevingsWeb